PRODUCT CATEGORIES
MANUFACTURERS
List all manufacturers

DISTRIBUTORS

Hiei Yuba Honpo Yubahachi Co., Ltd.

4-3-10 Chuo, Otsu-shi, Shiga 520-0043 Japan
Tel: +81-(0)77-522-7398 (Japanese only)
Fax: +81-(0)77-525-7128
Contact: sales@hieiyuba.co.jp
Website: www.hieiyuba.co.jp